Köpvillkor

Allmänna köpvillkor för StreetTrends.se
1. Allmänt

Nedan villkor tillämpas vid alla försäljningar på www.streettrends.se (nedan “StreetTrends.se”) mellan StreetTrends AB (nedan även “StreetTrends”) och kunden (nedan “Kunden”) om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och Kundens anses har godtagit dessa villkor vid beställning från Streettrends.se.

 

2. Parter

Säljaren är Street Trends AB. Betalningen sker via streettrends.se och det är Street Trends AB som Kunden ingår avtal med vid köp. Detta gäller oberoende av vilket annat företag (nedan “Partner”) som är leverantör av de beställda varorna.

 

Säljaren benämns fortsättningsvis som “StreetTrends”.

 

“Kunden” är den juridiska person som är angiven som köpare i beställningen.

 

Kontaktuppgifter till StreetTrends framgår nedan (Ej besöksadress) :

Org.nr.: 559247-4745

Adress: Norra Strandvägen 4, 514 93 Ambjörnarp

Telefon: 0707-65 85 69

 

3. Beställning på streettrends.se
3.1 Bundenhet till köpeavtalet

En order hos streettrends.se är bindande och kan ej annulleras av Kunden.

2.2 Orderbekräftelse

När StreetTrends mottar Kundens beställning bekräftar StreetTrends beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till Kundens angivna e-postadress. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när den levererats och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

 

Om StreetTrends inte godtar Kundens beställning får Kunden ett meddelande om det via e-post från StreetTrends.

 

Om Kunden har beställt mer än en produkt kan det förekomma att produkterna levereras i separata försändelser.

3.3 Annullering, ändringar och eventuella tryckfel

StreetTrends förbehåller sig rätten att annullera Kundens beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får Kunden ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad StreetTrends kan erbjuda istället. Kunden får möjligheten att godta StreetTrendss nya erbjudande med de ändringar StreetTrends anger jämfört med Kundens beställning eller helt annullera beställningen av den specifika produkten. Vidare förbehåller StreetTrends sig rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

 

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från StreetTrendss sida på streettrends.se och/eller i annonser och dylikt som är större än 15 % av det normala försäljningspriset kan StreetTrends ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om Kunden fått en orderbekräftelse eller liknande.

 

StreetTrends har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från den aktuella Partnerns lager.

 

StreetTrends förbehåller sig även rätten att avbryta Kundens beställning samt att inte upprätthålla kundgarantier till följd av force majeure, se vidare punkt 7.

 

4. Försäljningsvillkor och betalning
4.1 Betalning

När Kunden handlar på www.streettrends.se är det StreetTrends som hanterar betalningen.

4.2 Priser

Alla priser anges exklusive mervärdesskatt. StreetTrends förbehåller sig rätten att, fram till leveransdagen, ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser samt andra händelser utanför StreetTrendss möjligheter till påverkan och kontroll. Inträffar detta underrättas Kunden alltid innan leverans sker.

4.2 Betalningsvillkor/kredit

Se betallösning-leverantörens avtal i kassan.

4.3 Frakt och leverans

När StreetTrends ombesörjer transport av produkterna till Kunden utgår en preliminär avgift för transportkostnader enligt offert eller kundvagn. För vidare information, se punkt 5 nedan.

4.4 Privatkopieringsavgift, Copyswede

Om de berörda produkterna omfattas av ersättning för privatkopiering ska produkterna rapporteras och ersättas till Copyswede. Om StreetTrends tar ut sådan ersättning på produkter gentemot Kunden är det StreetTrends alternativt StreetTrendss aktuella Partner som står för rapportering av och ersättning för produkterna ifråga till Copyswede.

 

Om StreetTrends inte tar ut sådan ersättning på produkter gentemot Kunden är det Kundens ansvar att rapportera och ersätta produkterna ifråga till Copyswede. Kunden som har avtal med Copyswede presumeras ha sådant ansvar.

 

Läs mer på www.copyswede.se.

4.5 Kemikalieavgift

Leverantören ifråga, alltså StreetTrendss Partner, är enligt lag skyldig att ta ut skatt gällande kemikalier i viss elektronik vid försäljning till svenska företag. Skatten är viktbaserad.

 

Om Kunden yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror innebär det att Kunden från den 1 juli 2017 är skyldiga att betala skatt för dessa varor. Har Kunden redan ett avtal ska en kopia på avtalet skickas in till StreetTrends som styrker detta. Då kommer StreetTrends alternativt StreetTrendss aktuella Partner inte ta ut en avgift.

 

Läs mer på www.skatteverket.se.

 

5. Leveransvillkor
5.1 Leverans

Leverans sker enligt villkoren i Incoterms 2010 EXW där utgångspunkt är StreetTrendss aktuella Partners lager. Ägande och ansvar för beställt gods övergår till Kunden när StreetTrends eller StreetTrendss aktuella Partner överlämnar gods till speditör vid leverantörens lager.

 

Normal leveranstid är 1-5 dagar från beställning beroende på vilken produkt beställningen avser. Leveranser åtföljs av en fraktsedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser, samt antal kolli. Varje order åtföljs av följesedel med referens till rätt ordernummer per orderrad. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.

Vid beställningsvaror kan leveranstid variera.

5.2 Leveransadresser

Vid felaktiga adresser och postnummer i beställningen angivna av Kunden kommer StreetTrends ta ut en avgift på 300 kr för att täcka kostnader och andra administrativa avgifter från bl.a. transportörer.

5.3 Leveransförseningar

Samtliga av StreetTrends lämnade/angivna leveranstider i orderbekräftelsen är preliminärt beräknade och kan variera beroende på beställningen och dess natur. Kunden äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden åsamkats till följd av att Street Trends AB inte levererat i tid.

 

Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för Kunden förbehålls Kunden rätten att häva köpet. Sådan hävning kan dock endast ske om leveransförseningen ifråga ligger StreetTrends till last.

5.4 Leveransstopp

Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir Kunden leveransstoppad. StreetTrends har rätt att leveransstoppa en kund ifall StreetTrends misstänker bedrägeri eller annat suspekt aktivitet från kundens sida.

6. Garantier, reklamation, m.m.
6.1 Garanti

Produkterna levereras med de garantier som respektive Partner/tillverkare/leverantör erbjuder StreetTrends.

 

Vid eventuella frågor om garantier, kontakta StreetTrendss kundtjänst på info@streettrends.se.

6.2 Reklamation, felleverans, saknad produkt, m.m

Anmälan om fel i produkt, saknad produkt eller fellevererad produkt skall omgående ske till kontakt@streettrends.se, senast fem dagar efter beräknat leveransdatum.

6.3 Allmänna returvillkor vid fel och skador

Innan retur av varor får ske skall Kunden ansöka om ett returnummer (RMA) via mail till kontakt@streettrends.se. Vid ansökan skall modellnamn, serienummer samt felorsak för varje produkt finnas med. RMA-ansökningar med flera produkter skall skickas med StreetTrendss färdiga Excel-mall, vilken bifogas i svaret till ansökan.

 

Fraktkostnaden för retur till Street Trends AB betalas av Kunden och paketet skall vara märkt med godkänt RMA-nummer. Returer utan godkänt RMA-nummer eller där korrekt märkning saknas debiteras antingen en hanteringskostnad, eller returneras paketet som Ej Godkänd (se punkt 6.9). Produkter/returer som ej överensstämmer med ansökt RMA, eller saknar väsentliga tillbehör, debiteras en hanteringsavgift (se punkt 6.9).

 

Produkter som ej är köpta från streettrends.se, eller på annat sätt är skadade efter leverans, hanteras som Ej Godkänd (se punkt 6.9) och returneras till Kunden utan åtgärd. Kunden debiteras även en frakt/hanteringsavgift (se punkt 6.9). Alternativt skrotas produkterna på plats efter Kundens godkännande.

 

Varor returneras med företagspaket till (Spårbart) :

 

Street Trends AB

RMA [Giltigt RMA nummer]

Norra Strandvägen 4

51493  Ambjörnarp

 

6.5 Felbeställt av Kunden

Vid felbeställd produkt har Kunden  möjlighet att ansöka om säljretur. Detta skall ske inom 14 arbetsdagar från fakturadatum. Ansökan skall skickas till info@streettrends.se.

 

Produkter som återsänds enligt ovan skall returneras komplett i obrutet originalemballage. Värdet av varan beräknas enligt gällande dagspris eller mot en säljretursavgift (se punkt 6.9). Det är dock alltid lägsta pris som gäller.

 

Godkänd avbeställning av felaktig order som är behandlad men ej lämnat Street Trends AB eller Street Trends ABs Partners lager hanteras och debiteras som en säljretur (se punkt 6.9). Ej uthämtade/mottagna paket som kommer i retur till StreetTrends krediteras enligt villkoren för säljreturer. Avdrag för hanteringsavgift samt returfrakt tillkommer (se punkt 6.9). Alternativt skickas orden ut till Kunden igen mot ny fraktavgift.

6.6 DOA (Dead-On-Arrival)

Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA-anspråk skall ske inom 14 arbetsdagar från fakturadatum, men det finns undantag (se följande PDF-fil). Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage. I det fall den returnerade produkten saknar något av ovanstående, kommer denna hanteras som Ej Godkänd retur (se punkt 6.9).

6.7 Defekt produkt

Produkter som av Kunden uppges vara defekta, men efter undersökning utförd av Street Trends AB visat sig vara felfria vid test, returneras till Kunden som debiteras för frakt samt undersökningsavgift (se punkt 6.9). Efter konstaterande av Street Trends AB att produkten är defekt väljer Street Trends AB om produkten skall:

 

repareras,
bytas ut mot en reparerad produkt,
bytas ut mot ny likvärdig produkt, eller
krediteras.

 

Street Trends AB avgör om kreditering kan ske. Detta sker till fakturabeloppet med åldersavdrag, eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras.

6.8 Emballage

Returer skall återsändas i originalemballage eller i likvärdigt emballage. Produkter som skadats i transport till följd av bristfälligt emballage returneras utan åtgärd, och debiteras hanteringskostnad samt frakt (se punkt 6.9). Alternativt skrotas produkten efter Kundens godkännande.

6.9 Avgifter
Undersökningsavgift 385 kr/produkt plus frakt.
Ej godkända returer 385 kr plus frakt.
Hanteringsavgift 165 kr.
Säljretur 20% av fakturabelopp, minst 220 kr.
Frakt 165 kr.
6.10 Externa servicepartners

På vissa av Street Trends ABs produkter erbjuds returhanteringen via servicepartners (Street Trends ABs Partners) eller direkt av leverantören. För närmare information se följande PDF-fil.

 

7. Force majeure

Skulle leveranser eller andra åtaganden som Street Trends AB gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför Street Trends ABs kontroll och som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är Street Trends AB ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta Kunden för vare sig direkt eller indirekt skada.

 

Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som Street Trends AB inte kunde ha förutsett som krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier.

 

8. Ändringar eller tillägg i detta avtal

Särskilda överenskommelser, ändringar av eller tillägg till detta avtal skall vara skriftligt och undertecknas av båda parter.

 

9. Personuppgifter

 

För behandling av personuppgifter, vänligen se StreetTrends AB:s personuppgiftspolicy via följande länk: GDPR

10. Tvister

Parterna, dvs. StreetTrends och Kunden, ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför allmän domstol ska det avgöras i StreetTrendss domsaga.

11. Spamskydd via reCAPTCHA

Denna sidan är skyddad med hjälp av reCAPTCHA via Google. för deras villkor se: Integritetspolicy & Användarvillkor.